Uzņēmuma /organizācijas izaugsmes ceļa kartes izveide

1. Uzņēmuma vērtības ķēdes analīze
2. Mājas tirgus pieprasījuma analīze
3. Perspektīvāko eksporta tirgu analīze
4. Komerciāli perspektīvu inovāciju konceptu radīšana
5. Inovāciju konceptu novērtēšana
6. Izaugsmes stratēģiju izveide & novērtējums
7. Zīmola arhitektūras izveide
8. Zīmola emocionalā-arhetipiskā pozicionēšana